Bouw ZP7 & hans present: EXPO

Bouw ZP7 and hans exhibition

Deze schitterende ontwerpen zijn gemaakt door leerlingen van Academie Minerva, in opdracht van Bouw ZP7 en hans. Meer dan 40 werken zijn gemaakt in de context van de constructie en renovatie van de Van OlstToren/Zernikeplein7. Een selectie van negen werken is vanaf 26 februari te zien aan de bouwhekken van het BlauwBorgje. Hieronder zie je de verschillende ontwerpen met achtergrondinformatie, geschreven door de kunstenaars.

These wonderful designs, commissioned by Bouw ZP7 and hansdoetdingen.nl, were put together by students at the Minerva Art Academy, in the context of the construction and renovation of the Van OlstToren/Zernikeplein 7. A selection has been made of over 40 works. The works are revealed to the public from the 26th of February. You can then see the designs with your own eyes at the work fences at Blauwborgje. Below you can find the nine works, including background information from the artists.

————————————————————————————————————

Joyce Mossel – The People Puzzle

“De inspiratie voor mijn ontwerp kwam voort uit de vraag: ‘Hoe hoor je erbij? Het Zernike is groot, met veel mensen en iedereen speelt een belangrijke rol.”

‘”My design was mostly inspired by the question: How do you fit in? Zernike is a big place with so many people, and each and everyone plays an important part.’” 

 

Douwe Zijlstra: Student Stillife 

“De levendige stad Groningen heeft ontzettend veel te bieden, zeker voor studenten.
Mijn uitgangspunt is dan ook om deze diversiteit vast te leggen.
De inspiratie doe ik op wanneer ik om me heen kijk: in de stad, in de school, in mijn studentenhuis.

Ik start met allerlei lijnen en vormen, als verwijzing naar het bouwen en indelen van nieuwe constructies. Zo ontstaan er allerhande onverwachtse perspectieven, en plotselinge beelden.
Beetje bij beetje vult het beeld zich, als een puzzel past alles in elkaar. Mijn werk kenmerkt zich door (geometrische) vlakken, vaak twee of drie heldere kleuren, die ik met de hand schilder.”

“The lively city of Groningen has a lot to offer, especially if you’re a student.
My principle aim is therefore to capture this diversity.
I get inspiration simply by looking around me, in the city, in the institute and in my student house.

I begin with a variety of lines and shapes, in reference to the building and categorisation of new constructions. This creates all kinds of unexpected perspectives and sudden images. The image slowly fills up, like a jigsaw where every piece has its proper place. My work is characterised by geometric and other shapes, usually two or three bright colours and the fact that I paint by hand.”

 

Giweon Yoon – Hey there 

“Ik heb dit ontworpen als een optische illusie. Alleen mensen die direct naar mijn banner kijken kunnen lezen wat er staat. Als je er een keer langs komt hoop ik dat het je energie geeft. Ik kwam op het idee toen ik dacht aan vrienden bij Minerva en aan het studentenhuis waar ik woon. Ik heb daar veel vrienden gemaakt die het erg naar hun zin hebben bij hun studie en die allemaal zo hard werken. Daarom wil ik hen aanmoedigen met deze woorden. We zijn binnen de Hanze allemaal druk bezig om vooruit te komen.”

“I made this object in the form of an  optical illusion. Thus only people who are looking at my banner directly can read what my banner says. If you bump into my banner one day, I hope it will give you some energy. My banner idea came to me when I was thinking about friends at Minerva and at the student house where I’m currently living. I’ve met many friends there who are really enjoying their studies and who are working really hard! So I just wanted to give them and other friends at the Hanze some words of encouragement. We all are struggling with different works in the Hanze to make progress.”

 

Okkie Poortvliet Brrrr Tik Tik Tik

 

“Je zult wel gek worden van het gedril en gehamer de komende tijd! Ik hoop met deze banner het geluid met wat kleur en lijn te verzachten. Wat je ziet is voor mij waar Zernike voor staat; studie, samenwerken, sport en internationaliteit. Zernike is ook onderzoek; met een reageerbuisje én een biertje.”

“All of the constant hammering and drilling is enough to drive a person crazy, so I hope this banner’s colours and lines will help to dampen the noise. To me, what you see here represents Zernike: study, cooperation, sports and the international element. Zernike is also about research, with both a test tube and a beer.”

 

Dora Bouman, Inge Bril en Kim Vermeulen – Grutto in Groningen / Black-tailed godwits in Groningen

“Voor het maken van deze banner besloten Inge Bril, Kim Vermeulen en Dora Bouman hun ideeën te bundelen en samen één ontwerp te maken. ‘We hebben gekozen om gebruik te maken van linosnedes. Dit is een hoogdruktechniek waarbij een afbeelding wordt uitgesneden uit een stuk linoleum. De techniek is te vergelijken met een houtsnede. Het gaat helemaal niet goed met onze nationale vogel ‘de grutto’, schreef de Volkskrant dit jaar. De grutto houdt van kruidenrijke, drassige weilanden, maar deze leefomgeving wordt in Nederland voornamelijk verstoord door de landbouw. Het is nodig om maatregelen te treffen en de grutto beter te beschermen als we willen dat ze in ons land (in levende lijve) te zien blijven. Het Zernikeplein ligt aan de rand van de stad. Je hoeft maar een klein stukje noordelijker te fietsen en je bevind je in het Reitdiepgebied; een leefgebied van de grutto en andere weidevogels. De vernieuwing van de stad en de nabijheid van de natuur in Groningen vormt een mooi contrast dat door onze samenwerking en verschil in stijl in dit ontwerp ook aanwezig is.”

“In order to make this banner, Inge Bril, Kim Vermeulen and Dora Bouman decided to combine their ideas into a single design. ‘We decided to make use of linocuts. This is a printmaking technique where an image is cut into a piece of linoleum. It is similar to a woodcut. Earlier this year, Dutch daily newspaper de Volkskrant reported that our national bird ‘the black-tailed godwit’ is doing very poorly. The black-tailed godwit prefers marshy meadows with a rich variety in herbaceous plants, but this habitat is being disrupted in the Netherlands, mainly by agriculture. If we want this country to remain habitable for the black-tailed godwit, we will need to take measures and provide better protection for this species. Zernikeplein is located on the edge of the city. The Rietdiep area, a natural habitat for the black-tailed godwit and other birds, is within cycling distance from here, just a little to the north. Urban renovation and the vicinity of nature in Groningen provide a beautiful contrast, which can also be found in this design, thanks to our cooperation and the difference between our styles.”

 

Romy Palstra – Fabulous Groningen

 

“Anderen zijn soms helemaal fan van grote steden als Las Vegas, San Francisco, Los Angeles en nog meer. Maar wie zegt dat Groningen niet ook veel dingen te bieden heeft? Dit wilde ik uitwerken in een illustratie, met deze banner als resultaat.”

“Others might be big fans of cities like Las Vegas, San Francisco, Los Angeles and the like, but Groningen has a lot to offer as well. I wanted to translate that into an illustration, resulting in this banner.”

 

Renée Ensing – Gerrit genereert / Gerit generates 

“Het geïllustreerde figuur is gebaseerd op de Van Olsttoren, genaamd naar Gerrit van Olst. Gerrit representeert in dit ontwerp alle meewerkenden die ploeteren en klussen om van ZP7 een inspirerende leer- en werkomgeving te maken.”

“The figure shown here is based on the Van Olsttoren, which was named after Gerrit van Olst. In this design, Gerrit represents all those who slave away and take on work to turn ZP7 into an inspiring working and learning environment.”

 

Jasmine L-Erian – Student Campus Life

“Dit ontwerp is geïnspireerd door het studentenleven op  de Hanze. Ik wilde verschillende mensen laten zien die je kunt ontmoeten en dingen die je kunt ervaren op de Hanzehogeschool. Dit gaat ook over studenten die op tijd willen komen voor hun les, docenten die les geven, studenten die studeren, etc. het ontwerp moet makkelijk zijn om te begrijpen, iets wat essentieel is op locaties waar mensen snel langs komen. Ze kunnen dan nog steeds de Hanze spirit en sfeer proeven.”

“This design was inspired by the student and campus life of Hanze. I wanted to capture the different people that you meet and things you experience at Hanze University. This includes students trying to make it in time for class, teachers and professors teaching, students studying, etc. The design is meant to be simple to understand, which is essential at the locations where people quickly pass by. Yet they still capture the Hanze spirit and atmosphere.”

Sterre Janmaat Boutjes, moertjes, stekkertjes, snoertjes  /  Bolts and nuts and plugs and cords

Dit werk is uitgekozen voor de expositie door de BAM.

“(Dit is een referentie naar dit liedje: https://www.youtube.com/watch?v=3XCw6FIqQTo)

‘Dit is Harry. Hij is een draak, en niet zo maar eentje ook. Hij weet alles van machines, sleutels, constructies, materialen, bouwtjes, moertjes, alles bouwgerelateerd. Als een klein draakje droomde hij al van het construeren van de mooiste gebouwen. Zijn passie voor het creëren straalt letterlijk van hem af. Zonder helm is hij niet compleet, veiligheid gaat natuurlijk boven alles.”

 

This work was selected for the exhibition by BAM.

“(This is a reference to this song: https://www.youtube.com/watch?v=3XCw6FIqQTo)

This is Harry. Harry is a dragon, and not just any ordinary dragon. He knows everything there is to know about machines, spanners, constructions, materials, bolts, nuts and anything related to architecture. Even when he was a little dragon, he dreamed of constructing the most wonderful buildings. He literally radiates a passion to create. The helmet, of course, is imperative safety first.”